APPETIZER – KHAI VỊ

 • A1. Deep Fried / Vietnamese Egg Roll

  • 2 Rolls $4.25

  Chả Giò

 • A2. Deep Fried Shrimp Egg Roll

  • 2 Rolls $4.50

  Chả Giò Tôm

 • A3. Shrimp Clear Spring Roll

  • 2 Rolls $4.50

  Gỏi Cuốn Tôm

 • A4. Shrimp & Pork Clear Spring Roll

  • 2 Rolls $4.75

  Gỏi Cuốn Tôm Thịt

 • A5. Charbroiled Chicken Clear Spring Roll

  • 2 Rolls $4.50

  Gỏi Cuốn Gà Nướng

 • A6. Charbroiled Pork Clear Spring Roll

  • 2 Rolls $4.25

  Gỏi Cuốn Thịt Nướng

 • A7. Shredded Pork Clear Spring Roll

  • 2 Rolls $4.50

  Gỏi Cuốn Bì

 • A8. Vegetable Clear Spring Roll

  • 2 Rolls $3.95

  Gỏi Cuốn Chay

 • A9. Hot Wings

  • 8 Wings $9.95

  Cánh Gà Chiên Nước Mắm

 • A10. Fried Chicken Wings

  • 8 Wings $8.95

  Cánh Gà Chiên

 • A11. Deep Fried Shrimp

  • 9 Shrimps $9.95

  Tôm Chiên Giòn

 • A12. Deep Fried Tofu

  • 12 Pieces $6.95

  Đậu Hũ Chiên Giòn

 • A13. Deep Fried Pot Sticker

  • 8 Pieces $9.95

  Bánh Xếp Chiên

 • A14. Deep Fried Vegetable Pot Sticker

  • 8 Pieces $8.95

  Bánh Xếp Chay