SANDWICH / BÁNG MÌ

 • B9. Vietnamese Charbroiled Pork Sanwich

  • $6.25

  Bánh Mì Thịt Nướng

 • B10. Vietnamese Pork Terrine Baguette Sandwich

  • $6.25

  Bánh Mì Chả Lụa

 • B11. Vietnamese Charbroiled Chicken Sandwich

  • $6.25

  Bánh Mì Gà Nướng

 • B12. Vietnamese Pate Baguette Sandwich

  • $6.25

  Bánh Mì Pate

 • B13. Vietnamese Special Sandwich

  • $6.75

  Bánh Mì Đặc Biệt